Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru realizuje projekt ZNAWCA SMAKU
Jest nas już
26840

dojrzałeś do zacydrowania?

wpisz DATĘ URODZENIA:

Warunki korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Jest nas już
26840

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru realizuje projekt ZNAWCA SMAKU

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie z  Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak realizuje operację : „Znawca smaku”.

Celem operacji jest zwiększenie umiejętności mieszkańców Lubelszczyzny w zakresie produkcji jabłecznika naturalnego.

Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj. upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat produkcji jabłecznika oraz wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na terenie Lubelszczyzny     

Przewidziane w ramach projektu dwudniowe szkolenie pozwoli na: zapoznanie się z warsztatem pracy doradcy smaku, prawidłowe wykorzystania zmysłu smaku w sztuce wytwarzania jabłecznika. Dodatkowo zaplanowana wizyta w pokazowej wytwórni jabłecznika przedstawi uczestnikom projektu dobre praktyki w przygotowywaniu tego regionalnego produktu.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-członków Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru,

-producentów/sadowników specjalizujący się  w produkcji jabłek, czyli osoby którym bliska jest popularyzacja polskiego sadownictwa, zajmują się produkcją sadowniczą z woj. lubelskiego

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD. z woj. lubelskiego

Formularze zgłoszeniowe i program szkolenia dostępny pod emailem; stowarzyszenie@zacydrowani.pl.
Kontakt telefoniczny; +48 509 232 842    
 

 Projekt jest realizowany w ramach  „Europejskiego Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.