Zaproszenie do udziału w projekcie
Jest nas już
26896

dojrzałeś do zacydrowania?

wpisz DATĘ URODZENIA:

Warunki korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Jest nas już
26896

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie z  Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizuje operację : „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Celem operacji podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich.

Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj. upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca, podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych, formy powiązań partnerskich (zagadnienia prawno-organizacyjne, zasady zawiązywania konsorcjum), podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie zasad rozliczeń finansowych w ramach konsorcjum, podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz innowacyjnych technologii dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy)

-przedstawicieli środowisk naukowych oraz

-innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( podmioty doradcze , konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego)

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych seminariów zostaną podane wkrótce.