Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.
Jest nas już
26896

dojrzałeś do zacydrowania?

wpisz DATĘ URODZENIA:

Warunki korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Jest nas już
26896

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie z  Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizuje operację : „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Celem operacji podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa lubelskiego:

-przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy)

-przedstawicieli środowisk naukowych oraz

-innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( podmioty doradcze , konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego)

W ramach projektu planowana jest organizacja pięciu  bezpłatnych seminarium z zakresu;

§  Funkcjonowanie, wsparcie oraz zasady aplikowania  grup operacyjnych na rzecz innowacji  w kontekście działania Współpraca (8 godzin dydaktycznych)

§  Budowa powiązań międzyinstytucjonalnych, formy powiązań partnerskich (zagadnienia prawno-organizacyjne, zasady zawiązywania konsorcjum) (8 godzin dydaktycznych)

§  Zasady rozliczeń finansowych w ramach konsorcjum (8 godzin dydaktycznych )

§  Badania naukowe oraz  innowacyjne technologie  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego ( 8 godzin dydaktycznych)

§  Marketing dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 16 godzin dydaktycznych)

Cykl szkoleniowy rozpocznie się w dnia 12 czerwca 2018 roku , kolejne terminy zostaną podane w terminie późniejszym osobom zakwalifikowanym  do projektu.

Miejsce odbywania seminarium; Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Rekrutacja do projektu ;  Formularz zgłoszeniowy  należy przesyłać do dnia 28 maja 2018 roku na emaila: zacydrowani@interia.pl.

Informacje o projekcie ;

Lubelskie  Stowarzyszenie Miłośników  Cydru, www.zacydrowani.pl oraz pod numerem  tel. 509 232 842 oraz parterów projektu pod adresem www.lgdkrasnik.pl, www.owocowyszlak.pl, www.zielonypierscien.eu

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestucjąca w obszary wiejski"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odwiedź portal KSOW-www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich