Rozpoczynamy rekrutację do projektu Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą dla polskich cydrowników
Jest nas już
26829

dojrzałeś do zacydrowania?

wpisz DATĘ URODZENIA:

Warunki korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Jest nas już
26829

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą dla polskich cydrownikówZapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji i Hiszpanii organizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior-Lokalna Grupa Działania, w ramach operacji : „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników”

Celem operacji jest poznanie zasad współpracy w sektorze rolnym w oparciu o lokalne zasoby w innych krajach Unii Europejskiej.

Cel ogólny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj.

-wymianę doświadczeń  na temat organizacji przetwórstwa owoców (jabłka-produkcja jabłecznika)  pod kątem prawnym, organizacyjnym, marketingowym oraz finansowym na terenie Francji oraz Hiszpanii.

-upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat produkcji jabłecznika

-wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej

Udział w wyjeździe studyjnym pozwoli uczestnikom na :

-Zapoznanie się z funkcjonującymi organizacjami producentów/przetwórców w tym poznanie relacji rolnik-przetwórstwo-handel;

-Spotkania z władzami regionalnymi uwzględniające informacje nt. rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję sadowniczą oraz małe przetwórstwo w kontekście wysokości dochodów rolników ;

-Wizytacje w gospodarstwach sadowniczych ; dobre praktyki

-Wizyty w zakładach przetwórczych; dobre praktyki

-Wizyty w organizacjach zajmujących się promocją cydru

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski reprezentujące następujące grupy;

-producentów/sadowników specjalizujących się  w produkcji jabłek, czyli osoby którym bliska jest popularyzacja polskiego sadownictwa, zajmują się produkcją sadowniczą

-  przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego  

Data wyjazdu studyjnego 14-20.10.2018

Zgłoszenia do 10 września 2018

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod nr telefonu + 48 509 232 842

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich