Zapraszamy do udziału w projekcie Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich
Jest nas już
26866

dojrzałeś do zacydrowania?

wpisz DATĘ URODZENIA:

Warunki korzystania ze strony oraz polityka prywatności

Jest nas już
26866

Zapraszamy do udziału w projekcie Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich
 

Zapraszamy  do udziału w operacji pn.  Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowanej  przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wartość operacji : 124 420,00 złotych

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

W ramach projektu zostanie zorganizowanie wyjazd studyjny  do Holandii.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych
w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 Efekty realizacji operacji w wymiarze długookresowym :

- zwiększenia ilości zawiązanych Grup Operacyjnych na rzecz innowacji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności oraz poznania dobrych praktyk przez uczestników.

 - wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich

- zwiększenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności  w Polsce, a rezultaty poszczególnych projektów służyć  będą szerokiej grupie odbiorców a nie pojedynczym podmiotom.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;

-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

-rolników lub grupy rolników;

-posiadaczy lasów;

-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),

-przedsiębiorców;

-podmioty doradcze.

-konsumentów i ich organizacje;

-jednostki samorządu terytorialnego;

-organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Przewiduje się organizację wyjazdu studyjnego na 18-22.08.2019. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz partnerów operacji.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW